Børn og unge

Fremme dit barn ordentligt

Taleterapi for børn


Børn i alle aldre kan udvikle en sprogforstyrrelse, tale og / eller stemmeforstyrrelse, når de udvikler sig. Årsagerne til dette er forskellige. For børn med taleforstyrrelser, taleforstyrrelser eller stemmeforstyrrelser er det dog ofte tilstrækkeligt, hvis taleterapibehandlingen giver en drivkraft til at overvinde lidelsen.

Taleterapi er en del af de lovpligtige sundhedsforsikringsselskabers grundlæggende pleje og betales også af dem som en obligatorisk service. Op til 18 år dækkes omkostningerne derfor 100% for børn og unge, så de er fritaget for yderligere betalinger af enhver art.

Naturligvis er vores terapi også rettet mod små patienter, der er svækket i deres sprogfærdigheder på grund af neurologiske sygdomme eller svækkelse af sensoriske og sproglige produktionsorganer. Udviklingen af ​​sprog og sprogforståelse er en af ​​de mest komplekse udviklinger, som den udviklende hjerne og sanseorganer skal gennemgå.

Under denne udvikling kan der opstå funktionelle problemer, der kan forringe taleopfattelsen og -produktionen, selvom der ikke er nogen underliggende neurologiske sygdomme. Vi tilbyder dig en månedlig konsultation om dit barns sprogudvikling. Efter anmodning kan vi også udføre en lille sprogudviklingstest og forberede en spilstøttekonsultation med en materialemappe til dig.

Børnene skal lære med glæde og få positive oplevelser inden for deres kompetenceområde, der former svaghederne mod fysiologi eller en aldersmæssig udvikling. Målet med vores terapier med børn er at styrke specifikke færdigheder, reducere underskud og fremme ydeevne inden for det relevante terapeutiske felt. Forældrerådgivning er også en vigtig del af terapien.

Vi hjælper dig gerne via telefon eller e-mail til enhver tid og ser frem til en personlig tilmelding på stedet i en af ​​taleterapipraksis i Lichtenberg, Pankow eller Bernau i nærheden af ​​Berlin.

Behandling for små & skolebørn


   

For sproglige handicap hos børn kan der være enten medfødte (f.eks. Syndromer) eller erhvervede (f.eks. Hørehæmmede) årsager, så organisering og behandling af sproglig information kan forstyrres. Sprogtilegnelse hos børn påvirkes også af forskellige faktorer.

 • Taleforstyrrelser
 • Taleforstyrrelse (artikulation lidelser)
 • Stemmeforstyrrelse
 • Synkeforstyrrelse
 • Tosprogethed (flersprogethed)
 • ordforråd
 • stamme
 • buldre
 • Oral motorik
 • Tungemuskler
 • Synke (som en del af tandregulering)
 • når du bruger et cochleaimplantat
 • Nedsat hørelse
 • opfattelse
 • forarbejdning
 • Tilbageholdelse
 • Skriftlig sprogtilegnelse (dysgrammatisme)
 • Læse / skrive vanskeligheder
 • Læse- / staveforstyrrelse (dysleksi)
 • social-emotionel kommunikation
 • Koncentration og læring

Problemer med sprog og tale hos unge


Sprogproblemer i skolealderen kan for eksempel føre til grammatiske vanskeligheder, men et dårligt ordforråd (semantik) kan også ses. I grammatik kan artikler, ental og flertal, tilpasning af verb i en sætning eller akkusativ og dativ praktiseres blandt mange andre emner.

Ordforrådsterapi handler især om at udvide og specificere ordforråd på en hverdagsorienteret måde. Det er også særligt vigtigt i denne alder at udvikle en god fornemmelse for sproget. I såkaldt fonologisk bevidsthedsterapi kan dit barn f.eks. Lære at klappe stavelser, hvordan man rimer, eller hvilke lyde der er i starten, i midten eller i slutningen af ​​et ord.

Dette område er meget tæt knyttet til dit barns auditive opfattelse og behandling. Dette betyder ikke, at dit barn ikke kan høre godt, men at det sprog, dit barn hører, behandles optimalt i hjernen.

I dette område kan der for eksempel være vanskeligheder i hukommelsesspændet eller opmærksomheden på det, der høres, og også i analysen af ​​lyde i et ord, der høres. Disse færdigheder er et vigtigt fundament for at lære at læse og skrive uden problemer.

Således er det ikke ualmindeligt, at børn, der har vanskeligheder på dette område, udvikler en læse- og skrivesvaghed. Dette skal skelnes fra udviklingsdysleksi, hvor der er en ren svaghed i følelsen af ​​læseforståelse.

Dette betyder, at de berørte unge eller voksne har svært ved at behandle og forstå, hvad de har læst, men ikke har problemer med stavning. På den anden side kan det også føre til en udviklingsdysgrafi, hvor der er en ren skrivesvaghed, men ingen læsningssvaghed.

Taleproblemer i skolealderen kan tage form af stamming og rumbling, dyspraxi og audiogene vanskeligheder med at tale. Fonologiske vanskeligheder, den forkerte udtale af lyde, bør ikke længere forekomme i denne alder.

Stammen udvikler sig normalt op til tidlige teenageår og betragtes som behandlingsbar. Dette betyder dog, at symptomerne kan lindres og kompenseres, men ikke "helbredes". Stammen skaber blokeringer, strækninger eller gentagelser af ord, som i forskellige sværhedsgrader kan variere fra små, korte afbrydelser til manglende evne til at fortsætte med at tale.

Eksterne og interne bivirkninger såsom høj stress og usikkerhed, men også bevægelser i ansigtet eller med kroppen, er lige så individuelle. Rumlen er kendetegnet ved en meget høj talehastighed og uklar udtale, hvilket reducerer forståeligheden.

   

En anden form for taleproblemer er udviklingsmæssig dyspraxi, som manifesterer sig i meget uforståelig tale, fordi hjernens planlægning af talebevægelser ikke er korrekt. Dette betyder, at muskelgrupperne til præcis tale ikke styres korrekt af hjernen. Taleforståelsen er ikke nedsat.

For eksempel kan det ramte barn vide, at det gerne vil tale et "t", men kan ikke specifikt flytte tungen i den rigtige position, selvom de muskulære forudsætninger for dette er tilgængelige, og bevægelsen således kunne udføres.

Udviklingsdyspraxi bør faktisk diagnosticeres så tidligt som i barndommen. Imidlertid er diagnosen og behandlingen af ​​dette meget vanskelig, så mange børn kun tiltrækker opmærksomhed, når terapien mislykkes.

Vi hjælper dig gerne via telefon eller e-mail til enhver tid og ser frem til en personlig tilmelding på stedet i en af ​​taleterapipraksis i Lichtenberg, Pankow eller Bernau i nærheden af ​​Berlin.

Vanskeligheder med at synke hos unge


Synkeforstyrrelser er funktionelle eller organiske lidelser i de orofaciale muskler (mundmuskler) og alle strukturer, der er involveret i synkeprocessen. Der skelnes mellem forstyrrelse af fødeindtagelse (dysfagi) og den isolerede form for forstyrrelse af de orofaciale muskler (myofunktionelle lidelser), som ofte er forbundet med forkert justerede tænder og kæber.

Præcise observationer af fødeindtagelse med synkeproblemer kan hjælpe med at identificere ugunstige synkeprocesser hurtigt og til at påvirke dem, f.eks. ved at forbedre kropsholdning.

Ortodontisk behandling afslører ofte den myofunktionelle lidelse - en ubalance i musklerne i munden og tungen - som kan få dit barn til at liske, trække vejret gennem munden og / eller presse tungen mod tænderne, når det sluges.

Sidstnævnte kan have den virkning, at tændernes position påvirkes negativt, og fortænderne har tendens til at bevæge sig fremad, når de vokser (åben bid). I dette tilfælde kan tunge-, læbe- og vognmusklerne styrkes, så man kan lære den korrekte udtale og et korrekt slugemønster.

Komplekse lidelser


   

Nogle tale-, tale-, stemme- og synkeforstyrrelser kan forekomme uanset alder. Disse inkluderer for eksempel taleterapiforstyrrelser i forbindelse med en omfattende lidelse såsom en dyb udviklingsforstyrrelse eller en fysisk og / eller mental handicap. Men også taleterapi til kløft i læber og ganer, for eksempel mutisme eller høretab / døvhed er komplekse behandlingsområder, hvor vi gerne hjælper dig som specialister.

Generelt kan det siges, at taleterapi i tilfælde af omfattende lidelser er en proces, der er særlig lydhør over for individuelle ressourcer og behov.

Tale-, tale-, stemme- og synkeforstyrrelser kan forekomme i forbindelse med en omfattende lidelse såsom en dyb udviklingsforstyrrelse eller en fysisk og / eller mental handicap i alle aldre.

Nogen spørgsmål...

...eller vil kontakte os?
Vi er tilgængelige for dig fra mandag til fredag.
Vi ser frem til dig!

 

Mere om Logolo®


Taleterapi i voksenalderen

Tale- og sprogforstyrrelser kan også forekomme hos voksne, for eksempel på grund af afasi, der er forårsaget af beskadigede områder i hjernen. Sproglige svækkelser hos voksne er enten medfødte eller erhvervede.

Læs mere »

I overgang

Stemmeterapi med transseksuelle er en af ​​de eksotiske lidelser, ikke kun på grund af den relative sjældenhed, som transseksuelle mennesker optræder i en taleterapipraksis. Usikkerheden, de oplever i vores samfund, spiller ofte en rolle.

Læs mere »

Analyse & konsultation

Som mennesker har vi evnen til at erhverve sprog og bruge det til at kommunikere. Vi taler med hinanden ved hjælp af vores stemme. Forudsætningen for dette er, at vi er i stand til at høre, stemmen udvikles normalt, og vi er i stand til at artikulere.

Læs mere »

I begyndelsen var Ordet. Kom i kontakt.

Reservation hurtigt & simpel en aftale. Hvis du har spørgsmål om terapi, hjælper vi gerne og rådgiver dig.